Skakbladet er Dansk Skak Unions medlemsblad, der udkommer fire gange om året. År 2024 bliver bladets årgang nummer 120. Hvis bladet udebliver eller der er andre problemer med leveringen, så kontakt Lars Michael Agergaard (tlf. 30 26 71 27).

Redaktion:
Lars Schandorff og Jan Løfberg
C/O Løfbergs Forlag
Svend Vonveds Vej 15
2300 København S
E-mail: skakbladet@skak.dk

Abonnement og ekspedition:
Danmark 300,- kr. pr. år inklusive moms og forsendelse.
Udlandet: 400,- kr. pr år inklusiv forsendelse
Bestilles hos Dansk Skak Unions kasserer på kasserer@skak.dk

Dansk Skak Unions arbejde med at digitalisere over 100 års udgaver af Skakbladet går langsomt, men sikkert, fremad. Der arbejdes på flere fronter for at sikre, at hele verden kan tilgå denne flotte skakarv via denne side (klik på ”Arkiv” øverst på siden / direkte link til de seneste blade).

Næste blad:
Nr. 1 2024
Deadline 1. februar 2024
Udkommer primo marts 2024

Arkiv:
I skrivende stund er hovedparten af alle blade fra 1904 til 1960 at finde på hjemmesiden ligesom årgangene 1994 – 1997 kan downloades.

Siden 2002 har det været kutyme, at Skakbladet kom på internettet et par uger efter at det rigtige blad var dumpet ind af brevsprækken, så fra 2002 til 2020 ligger alle blade til download i søgbare pdf-filer.

Af tekniske årsager er de ældre filer ikke søgbare, men for de ældre årgange findes der et index, så man kan skabe sig et overblik over en årgang.